18/07/2016

Sơ đồ tổ chức

19/07/2016

Chính sách chất lượng

05/07/2022

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM TƯ NHÂN 65.02D

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tư nhân 65.02D do Công ty cổ phần kỹ thuật Cát Tường-An Khánh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 36,5 tỉ đồng và công trình đã hoàn thành sau 15 tháng thi công. Đây là dự án được doanh nghiệp thực hiện theo chủ trương xã hội hóa công tác đăng kiểm xe cơ giới của Nhà nước nhằm huy động tiềm năng, nguồn vốn của xã hội đầu tư cho hoạt động kiểm định, ...