STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực #
1 4703/BGTVT-KHCN Tiếp tục thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 16/04/2015 16/04/2015 Tải file
2 1151/ÐKVN-VAR Hướng dẫn thực hiện văn bản số 4209/BGTVT-VT ngày 06/04/2015 của Bộ Giao thông vận tải (điều chỉnh kích thước thùng xe tải tự đổ để phù hợp quy định) 09/04/2015 09/04/2015 Tải file
3 24/2015/NÐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 28/02/2015 02/05/2015 Tải file
4 85/2014/TT-BGTVT Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 01/01/1970 11/03/2015 Tải file
5 86/2014/TT-BGTVT Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham giam giao thông trong phạm vi hạn chế 01/01/1970 16/03/2015 Tải file
6 16360/BGTVT-VT Triển khai thực hiện một số giải pháp về tiếp tục kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô 23/12/2014 23/12/2014 Tải file
7 75/2014/TT-BGTVT Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa 20/12/2014 16/02/2015 Tải file
8 72/2014/TT-BGTVT Sửa đổi một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 13/12/2014 16/02/2015 Tải file
9 111/2014/NÐ-CP Quy định niên hạn sử dụng của phương tiện thủy nội địa và niên hạn của phương tiện thủy được phép nhập khẩu 21/11/2014 06/01/2015 Tải file
10 65/2014/TT-BGTVT Định mức khung kinh tế-kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 11/11/2014 02/01/2015 Tải file