Hướng dẫn

     

CHỦ XE CƠ GIỚI VÀ LÁI XE CẦN BIẾT
 
Các giấy tờ khi vào kiểm định
 
1. Đối với xe cơ giới kiểm định lần (xe mới 100%)

 Việc lập Hồ sơ phương tiện được thực hiện trước khi xe cơ giới kiểm định lần đầu để tham gia giao thông. Khi đưa xe cơ giới đến Đơn vị đăng kiểm để lập Hồ sơ phương tiện, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ sau:
- Xuất trình bản chính giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ; Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính; Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe;
- Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;
- Nộp giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện, gồm một trong các giấy tờ sau: Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước; Bản sao có chứng thực quyết định tịch thu bán đấu giá của cấp có thẩm quyền đối với xe cơ giới bị tịch thu bán đấu giá; Bản sao có chứng thực quyết định thanh lý đối với xe cơ giới của lực lượng quốc phòng, công an; Bản sao có chứng thực quyết định bán xe dự trữ Quốc gia;
- Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo).
- Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình.

2/ Trường hợp xe cơ giới kiểm tra định kỳ (xe kiểm định lần 2 trở đi)

- Giấy chứng nhận kiểm định
- Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bản sao Giấy đăng ký có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ (còn hiệu lực) hoặc bản sao Giấy đăng ký có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính hoặc Giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe (có đủ chữ ký,dấu);
- Bản chính giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nhân sự của xe cơ giới còn hiệu lực;
- Bản chính giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo);
- Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang WEB quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình.
* Đối với trường hợp xe cơ giới bị mất Giấy chứng nhận kiểm định thì phải xuất trình Đơn báo mất có xác nhận của cơ quan công an.

3/- Chủ phương tiện và lái xe chịu trách nhiệm duy trì tình trạng kỹ thuật của phương tiện theo tiêu chuẩn quy định khi tham gia giao thông đường bộ giữa hai kỳ kiểm định

4/ Giấy chứng nhận, Tem kiểm định bị mất, hư hỏng, rách nát thì chủ xe phải đưa xe đi kiểm định để cấp lại.

5/- Phương tiện bị tai nạn giao thông phải chờ xử lý thì giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật đương nhiên sẽ mất hiệu lực.

6/- Các hành vi bị nghiêm cấm :

- Sử dụng giấy chứng nhận kiểm định và tem giả.
- Thay đổi tổng thành, linh kiện, phụ kiện để tạm thời đạt tiêu chuẩn kỷ thuật của xe đi kiểm định.
- Hành vi hối lộ người thi hành công vụ nhằm thay đổi kết quả kiểm định.