GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM 65.02D
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tư nhân 65.02D do Công ty cổ phần kỹ thuật Cát Tường-An Khánh làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 36,5 tỉ đồng và công trình đã hoàn thành sau 15 tháng thi công. Đây là dự án được doanh nghiệp thực hiện theo chủ trương xã hội hóa công tác đăng kiểm xe cơ giới của Nhà nước nhằm huy động tiềm năng, nguồn vốn của xã hội đầu tư cho hoạt động kiểm định, ...
Xem thêm
Đăng ký kiểm định trực tuyến
ĐƯỜNG ĐẾN TRUNG TÂM 6502D