HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH XCG

     

"Về việc Đăng ký kiểm định xe hằng ngày và Đăng ký kiểm định xe qua Điện thoại + Internet tại Trung tâm"

Hiện nay TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI TƯ NHÂN 65.02D đang triển khai thực hiện việc đăng ký thứ tự xe vào kiểm định tại Trung tâm (đã triển khai từ đầu năm 2016 đến nay).

I. Đối với trường hợp đưa xe đến kiểm định trong ngày:

(Thời gian bắt đầu đăng ký được tính từ 7h00 trở đi)
Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện đưa xe đến kiểm định trong ngày vào đăng ký trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

II. Đối với trường hợp đăng ký kiểm định xe qua ĐIỆN THOẠI:

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI TƯ NHÂN 65.02D tổ chức đăng ký kiểm định qua điện thoại tại cơ sở. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện chỉ việc điện thoại đến số :
 - 0292 3 811 688: 26B Nguyễn Văn Linh, Tổ 1, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ
  - Thời gian: Buổi sáng từ 7h đến 11h, buổi chiều từ 13h đến 17h để đăng ký danh sách kiểm định.
Lưu ý: Việc điện thoại đến đăng ký chỉ thực hiện đăng ký cho ngày hôm sau kể từ ngày điện thoại đăng ký.

III. Đối với trường hợp đăng ký kiểm định xe qua INTERNET:

Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vào mục "Đăng ký ONLINE" trên trang web này để đăng ký danh sách kiểm định cho ngày hôm sau tại cơ sở. Chủ phương tiện cũng có thể xem và kiểm tra lại danh sách đã thực hiện đăng ký ONLINE để kiểm tra, đối chiếu.

Lưu ý: Việc đăng ký qua Internet chỉ thực hiện cho ngày hôm sau kể từ ngày đăng ký.

Rất mong quý Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện đưa xe đến kiểm định tại Trung tâm thực hiện đúng nội dung THÔNG BÁO này.