STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực #
41 32/2012/TT-BGTVT Quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ moóc xi téc tham gia giao thông đường bộ 10/08/2012 02/10/2012 Tải file
42 29/2012/TT-BGTVT Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 01/01/1970 02/10/2012 Tải file
43 56/2011/TT-BGTVT Ban hành 06 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phương tiện Cơ giới đường bộ 18/11/2011 02/01/2012 Tải file
44 57/2011/TT-BGTVT Về việc ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe ô tô 18/11/2011 18/04/2012 Tải file
45 QCVN 32:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô 18/11/2011 18/05/2012 Tải file
46 CVN 33:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu dùng cho ô tô 18/11/2011 18/05/2012 Tải file
47 QCVN 33:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu dùng cho ô tô 18/11/2011 18/05/2012 Tải file
48 QCVN 34:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho xe ô tô 18/11/2011 18/05/2012 Tải file
49 TCVN 7227:2002 Phương tiện Giao thông đường bộ - Lốp hơi dùng cho xe cơ giới và mooc- bán mooc kéo theo- Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu 02/01/2002 02/01/2012 Tải file