Thư của Cục trưởng nhân kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Cục Đăng kiểm Việt Nam

     

 
Ảnh: Tháng 8/2015, Cục Đăng kiểm Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
 
Ra đời từ năm 1964, hơn nửa thế kỷ đi qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện sứ mệnh đảm bảo an toàn sinh mạng con người, phương tiện, tài sản và bảo vệ môi trường thông qua hoạt động đăng kiểm phương tiện đường thủy, đường bộ, đường sắt, công trình biển, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ tổ quốc. Đảng, Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải đã ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Đăng kiểm, trao tặng cho Cục và nhiều đơn vị trong Ngành những phần thưởng cao quý. Thành tựu này là kết quả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức ngành Đăng kiểm.
 
Tiếp bước những thành quả của các thế hệ cán bộ đăng kiểm đi trước, trong giai đoạn đất nước đổi mới, và đặc biệt là những năm gần đây, ngành Đăng kiểm đã có những chuyển biến tích cực. Hoạt động đăng kiểm ngày càng được được các cơ quan quản lý nhà nước, người dân đánh giá đúng với những giá trị thật sự vốn có từ những ngày đầu thành lập Ngành: vì mục đích đảm bảo an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Với những cố gắng rất lớn của cán bộ, công nhân viên, hoạt động đăng kiểm đã minh bạch hơn, tuân thủ chặt chẽ hơn các quy định kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ; chủ phương tiện chấp hành tốt hơn quy định pháp luật về đăng kiểm.
 
Tuy vậy, trước những đòi hỏi thực tế, ngành Đăng kiểm cần liên tục cố gắng và đổi mới để theo kịp sự phát triển chung của đất nước, hòa nhập quốc tế. Muốn vậy, chúng ta cần nhìn nhận một cách khách quan, rút ra bài học cần thiết cho bản thân và cho đơn vị của mình để thay đổi thực sự từ suy nghĩ đến những hành động cụ thể. Cần tiếp tục nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân và trách nhiệm cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, tôn trọng pháp luật và nguyên tắc kỹ thuật. Thủ trưởng các đơn vị cần tổ chức những đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn thể cán bộ, công nhân viên để nâng cao nhận thức, từ đó sẽ có những chuyển biến tích cực.
 
Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống ngành Đăng kiểm hơn 50 năm, với những tấm gương về sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp; với lòng tự trọng và sự cầu thị của lớp cán bộ kỹ thuật trẻ được trang bị hành trang vào đời bằng những kiến thức mới và sự kế thừa của lớp người đi trước; với sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, công nhân viên chức ngành Đăng kiểm trong cả nước, hoạt động đăng kiểm sẽ có một diện mạo mới, minh bạch hơn, thuận tiện hơn, an toàn hơn, chất lượng hơn, đáp ứng mong mỏi của Đảng, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và nhân dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Nhân dịp ngày truyền thống của Ngành, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới toàn thể các thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành Đăng kiểm trong cả nước đã và đang cống hiến sức lực, trí tuệ xây dựng ngành Đăng kiểm.
 
Kính chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
Trần Kỳ Hình
Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam
Theo VR