STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực #
11 62/2014/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng 08/11/2014 02/06/2015 Tải file
12 53/2014/TT-BGTVT Quy định về bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 21/10/2014 02/12/2014 Tải file
13 3771/QÐ-BGTVT Phê duyệt Quy hoạch tổng thể các Trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030 07/10/2014 02/01/2015 Tải file
14 4305/ÐKVN-TC Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính về thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện 04/10/2014 02/11/2014 Tải file
15 42/2014/TT-BGTVT Quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xitéc, xe tải tham gia giao thông đường bộ 16/09/2014 02/11/2014 Tải file
16 133/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện 12/09/2014 02/11/2014 Tải file
17 86/2014/NÐ-CP Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 11/09/2014 02/12/2014 Tải file
18 3059/ÐKVN-VAR Hướng dẫn bổ sung thực hiện văn bản số 8359/BGTVT-VT ngày 10/7/2014 của Bộ Giao thông vận tải 26/07/2014 26/07/2014 Tải file
19 2880/ÐKVN-VAR V/v: Hướng dẫn thực hiện văn bản số 8359/BGTVT-VT ngày 10/07/2014 của Bộ Giao thông vận tải: Triển khai thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn 17/07/2014 17/07/2014 Tải file
20 8359/BGTVT-VT V/v: Triển khai thực hiện một số nội dung tại Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 08/7/2014 của Chính phủ về tiếp tục kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá bằng xe ô tô. 11/07/2014 11/07/2014 Tải file