STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực #
21 5/2014/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô QCVN 78:2014/BGTVT 04/07/2014 01/01/1970 Tải file
22 1612 /ÐKVN-VAQ Hướng dẫn kiểm tra xác định và ghi nhận khối lượng cho phép tham gia giao thông của xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ 17/05/2014 17/05/2014 Tải file
23 16/2014/TT-BGTVT Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ 14/05/2014 02/07/2014 Tải file
24 10/2014/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2012/TT-BGTVT và Thông tư 10/2009/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông CGĐB 24/04/2014 16/06/2014 Tải file
25 15/2014/TT-BCA Quy định về đăng ký xe của Bộ Công An 05/04/2014 02/06/2014 Tải file
26 524/ÐKVN-VAR Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 59/2013/TT-BGTVT ngày 30/12/2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 06/03/2014 06/03/2014 Tải file
27 60/2013/TT-BGTVT Sửa đổi Điều 7 của Thông tư 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ GTVT quy định về kiểm định ATKT và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 31/12/2013 02/03/2014 Tải file
28 59/2013/TT-BGTVT Quy định về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 31/12/2013 02/04/2014 Tải file
29 165/2013/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển, công trình biển và phí đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và phí phê duyệt, kiểm tra đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam 16/11/2013 02/01/2014 Tải file
30 27/2013/TT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với Lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 25/09/2013 02/01/2014 Tải file